LEWENSBEGINSEL 8: GELOOF

“Geloof is nie net ’n beginsel van godsdiens nie. Dis ’n beginsel wat op elke dag van jou lewe ’n invloed het. Wanneer jy die beginsel geloof verstaan, sal jy veranderinge in jou optrede, opsomming van situasies en jou interpretasie van gebed opmerk.”

Wat beteken dit om ’n vaste vertroue of oortuiging te hê?

Wat beteken dit om hoop of ’n visie te hê?

Hoe werk persepsie?

Hoe kan ek in iets glo wat ek nie kan sien nie?

Begeleiding en aksie-stappe

Hennie Terblanche, sport-  en lewensafrigter, gesels oor die geloofsbeginsel en waar dit in jou daaglikse lewe ‘n rol speel.

“In Hebreërs 11:1 staan daar geskryf: “Geloof is ’n vaste vertroue in die dinge waarop ons hoop. ’n Bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie.”

“Om ’n vaste vertroue te hê, is om te vertrou sonder om daaroor te dink of vir ’n oomblik daaroor te twyfel. Dis soos om by ’n vertrek in te stap en net op ’n stoel te gaan sit. Jy twyfel nie in die stoel se vermoë om jou te hou nie. Jy voel nie of die stoel se pote sterk genoeg is nie, want in jou kop is dit ’n uitgemaakte saak.

“Hoop is die prentjie van jou persepsie van iets in jou kop. God kom byvoorbeeld by Abram aan en sê vir hom: “Abram, jy is die vader van ’n menigte.” Abram sê dan vir God: “Dis onmoontlik. My vrou is onvrugbaar.” Sy vrou begin ook sommer lag, omdat sy weet sy is onvrugbaar. God wil graag die prentjie in Abram se gedagtes verander om oortuig te wees van iets sonder dat dit nog fisies gebeur. Sy naam word toe na Abraham verander en in ’n stadium gaan God weer na hom toe en praat met hom asof hy reeds die pa van baie is. Hy wys toe vir hom die sterre in die lug en die seesand se korrels en vra of hy dit kan tel, want dis soveel soos sy nageslag sal wees. Abraham het hom egter nogsteeds nie geglo nie. Abraham is later selfs na sy byvrou toe om haar te probeer swanger maak omdat hy gedink het dis wat God bedoel.

“Sy prentjie was nie dieselfde as God se prentjie nie. God roep die dinge wat nog nie daar is nie en tree op asof dit reeds so is. In Romeine 4 staan daar: “En Abraham het die God aanbid wat die dinge roep wat daar nog nie is nie asof dit reeds daar is.”

“Verder in die hoofstuk staan daar Abraham moes téén hoop, óp hoop glo. Ten spyte van die feit dat sy vrou wat onvrugbaar was en dit vir hom tegnies onmoontlik was om ’n pa te word, moes hy glo dat hy soos God gesê het ’n vader van menigte gaan wees.

“Die oomblik toe Abraham sy persepsie in lyn met God s’n gekry het, is sy seun, Isak, gebore. Ek sê weer, geloof is nie net ’n Bybelse beginsel nie. Ja, dit word in die Bybel gebruik, maar lank voor die Bybel geskryf is, het geloof al bestaan. Daarom is dit ’n lewensbeginsel. Dit werk nie net vir die goeie of kerklike dinge nie, maar vir alles in jou lewe.

“Dit wat jy glo, sal gebeur. Wanneer jy glo dat jy byvoorbeeld iets nie sal regkry nie, sal jy gewoonlik nie. Dis presies hoekom daar gepraat word van om te glo aan iets wat jy nie kan sien nie. Jy moet vooraf sien, hoop en glo. Jou hele persepsie moet verander. Net soos met die saai-en-maai-beginsel, gaan dit oor die tipe energie wat jou liggaam na homself aantrek.

“Lang storie kort gestel: Geloof is nie net ’n kerklike beginsel nie, maar ’n beginsel in die alledaagse lewe. Waaraan jy dink, waarop jy fokus en waarvan jy vas oortuig is, sal gebeur.”

Vrouwees, tesame met Hennie Terblanche, gaan vir julle vir die volgende paar dae ’n ander perspektief gee oor lewensbeginsels. Lees hier waaroor dit gaan of kontak vir Terblanche by 072 245 1383.

Follow by Email
Instagram
%d bloggers like this: