LEWENSBEGINSEL 7: VERANTWOORDELIKHEID & HEERSKAPPY

As ons as God se verteenwoordigers op die aarde geplaas is, wie is in beheer?

Hoe dink jy werk dit?

Tot watter mate is God betrokke by dinge wat op die aarde gebeur?

Hoe dink ek dan oor die negatiewe dinge?

Wat beteken dit nou eintlik om heersers op die aarde te wees?

Begeleiding en aksie-stappe

Hennie Terblanche, sport- en lewensafrigter, deel ’n paar gedagtes en begeleidingstappe oor om te verstaan wat dit beteken om as heersers oor die aarde aangestel te wees.

“In Genesis 1 het God gesê: “Die mens is geskape na Sy beeld en op die aarde geplaas as sy verteenwoordigers.”

“Wat dit beteken, is dat ons is God se verteenwoordigers op hierdie aarde is om die wêreld te regeer. Maar, ons as mense het nog nooit opgestaan om heerskappy oor hierdie aarde op te neem nie.

“Want in die paradys het God na Adam gekom en gevra hoekom hulle blare aan het. Adam het vir God gesê: ”Die skuld is hierdie vrou wat Jy gemaak het, s’n.” Eva het haar vinger na God gewys en gesê: “Dis die slang wat Jy gemaak het, se skuld.”

“Elke keer word die vinger na God gewys en nie na die eintlike skuldiges nie. Dit het ’n tendens geword in die wêreld. Ons as mense sukkel om verantwoordelikheid te aanvaar vir die nagevolge van ons dade. Elke keer as iets verkeerd gaan, wys ons na ons medemens of die regering, nooit na onsself nie.

“Ons is dalk heersers oor die aarde in God se plek, maar ons is nie God nie. Hy is die Skepper van die hemel en die aarde.

Ons doel op aarde

”Ons doel is juis streef daarna om te groei. Groei in ons menswees en ons vermoë om in vrede en vreugde deur die lewe te gaan. Om met onvoorwaardelike liefde in ons as heersers oor die aarde op te tree.

“Soek na dit waarin jou passie lê en leef in dankbaarheid jou talente uit. Besef hoe belangrik dit is om in vrede en vreugde te leef.”

Vrouwees, tesame met Hennie Terblanche, gaan vir julle vir die volgende paar dae ’n ander perspektief gee oor lewensbeginsels. Lees hier waaroor dit gaan of kontak vir Terblanche by 072 245 1383.

Follow by Email
Instagram
%d bloggers like this: